​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​این سایت برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکــار خــلاق ایجاد شده است. شما با نام کاربری زیر می توانید وارد سایت شوید و دسترسی کامل دارید که همه قسمتهای شیرپوینت  را بررسی کنید:​
Username: demo@demo
Password: demo@demo
​لازم به ذکر است که این سایت نمایشی از محصولات راهکارخلاق نبوده و صرفاً محیطی برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکــار خــلاق​ است!


  
  
  
  
پوشه: تست
  
1397/07/08 03:58 ق.ظکاربر نمایشی
Document.docx
  
1397/08/17 06:26 ق.ظکاربر نمایشی
Document1.docx
  
1397/06/24 02:56 ق.ظکاربر نمایشی
Document2.docx
  
1397/07/03 09:52 ب.ظکاربر نمایشی
Document3.docx
  
1397/08/09 02:00 ق.ظکاربر نمایشی
Document4.docx
  
1397/09/13 10:07 ب.ظکاربر نمایشی
Document5.docx
  
1397/09/17 11:14 ب.ظکاربر نمایشی
tablo.jpg
  
1397/05/08 11:01 ب.ظکاربر نمایشی
مسیر حجاج.png
  
1397/06/01 03:51 ق.ظکاربر نمایشی


​​​