خلاصه پروژه

فرصت انجام
26 روز پیش

​​​​​​​​​این سایت برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکــار خــلاق ایجاد شده است. شما با نام کاربری زیر می توانید وارد سایت شوید و دسترسی کامل دارید که همه قسمتهای شیرپوینت  را بررسی کنید:​
Username: demo@demo
Password: demo@demo
​لازم به ذکر است که این سایت نمایشی از محصولات راهکارخلاق نبوده و صرفاً محیطی برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکــار خــلاق​ است! 

  
  
  
  
Book.xlsx
  
1396/09/27 03:28 ق.ظکاربر نمایشی
Daneshjooyar_21.pdf
  
1396/10/29 10:03 ب.ظکاربر نمایشی
Document.docx
  
1396/09/21 09:32 ق.ظکاربر نمایشی
Document1.docx
  
1396/09/11 01:34 ق.ظکاربر نمایشی
Document2.docx
  
1396/10/29 10:13 ب.ظکاربر نمایشی
شیرپوینت فارسی راهکارخلاق.docx
  
1396/10/27 12:52 ق.ظکاربر نمایشی
شیرپوینت فارسی راهکارخلاق.pdf
  
1396/08/16 02:30 ق.ظکاربر نمایشی