این سایت برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکار خلاق ایجاد شده است شما با نام کاربری demo@demo و کلمه عبور demo@demo  می توانید وارد سایت شوید و دسترسی کامل دارید که همه قسمتهای شیرپوینت را بررسی کنید.

  
  
  
  
Book.xlsx
  
1396/06/20 12:56 ب.ظکاربر نمایشی
Edit This View Persian Calendar.mp4
  
1396/06/05 05:37 ب.ظکاربر نمایشی
video_2017-08-26_11-10-46.mp4
  
1396/06/06 09:41 ق.ظکاربر نمایشی
پیوست
  
  
  
  
  
  
  
  
احمدتریپ293423423234234234asdf.coms
  
احمد

  
  
هفت امکان منحصر به فرد.pdf
  
فارسی ساز راهکار خلاق.pdf