​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​این سایت برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکــار خــلاق ایجاد شده است. شما با نام کاربری زیر می توانید وارد سایت شوید و دسترسی کامل دارید که همه قسمتهای شیرپوینت  را بررسی کنید:​
Username: demo@demo
Password: demo@demo
​لازم به ذکر است که این سایت نمایشی از محصولات راهکارخلاق نبوده و صرفاً محیطی برای تجربه فارسی ساز شیرپوینت راهکــار خــلاق​ است!​​​